fredag 6 juli 2012

Bingsjöstämman

I år kom vi iväg på Bingsjöstämman, den 44e i ordningen. Vi har inte varit på alla, men på många.
Högst upp i backen ligger Pekkosgården där den legendariske spelmannen Pekkos Gustav bodde.

This year we went to Bingsjöstämman, a meeting of mostly fiddlers but also other musicians, it is all about folk music.


På tunet till Danielsgården satt publiken och lyssnade på uppspelningar.

People sitting and listening to fiddlers auditions.


Allspelet med hundratals spelmän, bl.a. Tore Härdelin.

Hundreds of fiddlers playing.


Den allra yngsta spelmannen tror jag.
Det var en magisk kväll.

I think this was the youngest fiddler.
It was a magical evening.

Gunilla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar